Services

Architectuur

We vertrekken vanuit het programma van eisen dat wordt aangeleverd door de opdrachtgever of samen wordt opgesteld.

Na een grondige studie wordt een schetsontwerp uitgewerkt. Plannen, schema's en verbluffende renders visualiseren het ontwerp.

Graag begeleiden wij het project verder naar de uitvoering toe aan de hand van de bouwaanvraag, lastenboek, meetstaten, ramingen en intensieve werfcontrole. Alle afspraken wordt terdege gecommuniceerd zodat een takenpakket op maat kan worden samengesteld.

Indien gewenst wordt de stabilteitsberekening, veiligheidscoördinatie en EPB-verslaggeving mee in het takenpakket opgenomen.

EPB

Een belangrijk aspect van de bouw is de EPB-regelgeving: deze is niet meer weg te denken uit het ontwerpproces. Omdat een externe partij een vlot verloop van het proces bemoeilijkt doen wij graag ook de EPB berekeningen voor jullie. Tijdens het ontwerpen kan dan regelmatig terug herbrekend worden en kunnen we samen met jullie de optimale combinatie tussen ontwerp en technieken bepalen.

interieur en omgeving

Een project is meer dan alleen maar een ruwbouw en technieken. De sfeer die gecreëerd wordt kan een project maken en kraken.

Om een optimaal resultaat te bekomen werken wij graag het project tot in detail verder uit. De verlichting, het kastenwerk, de decoratie, ... Ook weer hier geldt de regel: de klant is koning, hij of zij bepaald in hoeverre we betrokken worden in het project.

Niet alleen binnen, maar ook buiten dient de sfeer bekeken te worden in het geheel van het project. Wij tekenen graag de tuin of de omgeving voor jullie uit.

Universal Design

De term Universal Design klint u wellicht minder bekend in de oren, meer gangbaar is: 'levensbestendig', 'duurzaam', 'rolstoeltoegankelijk',... Het komt er op neer dat een woning bruikbaar moet zijn, niet alleen voor u op dit moment, maar ook voor iemand anders op een ander moment. Wat als u later niet meer goed te been bent? Wat als een rolstoelgebruiker op bezoek komt? Zou de woning een andere functie kunnen krijgen? Opdeelbaar?

Deze aspecten worden bekeken, maar hoeven niet meteen een grote impact te hebben op het ontwerp noch op het budget. Soms gaat het over heel kleine ingrepen die een grote meerwaarde kunnen creëren.

 

www.woonlabo.be

www.toegankelijkheidsbureau.be

Ir architect Froyen Pieter // Postweg 48, 3620 Lanaken // 0032(0)485/44.53.68 // pieter@architectfroyen.com